Fondy WOOD & Company
Novinky

WOOD & Company investiční společnost, a.s., je od roku 2009 součástí finanční skupiny WOOD & Company. Společnost s původním názvem CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., působí na poli kolektivního investování již od roku 1993. Společnost obhospodařovává vlastní podílové fondy a věnuje se správě majetku zákazníků na základě smluvního vztahu. Historické vazby na Credit Suisse zůstaly zachovány v podobě strategického partnerství v oblasti nabízení fondů Credit Suisse v České republice.

Fondy WOOD & Company

ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FOND

Fond uplatňuje flexibilní investiční strategii zaměřenou na globální dluhopisové trhy s cílem profitovat z možných tržních neefektivit. Podle očekávaného vývoje na trzích Fond aktivně realokuje aktiva mezi konzervativními dluhopisy s investičním ratingem a rizikovějšími dluhovými nástroji se spekulativním ratingem či bez ratingu a aktivně vstupuje do dlouhých i krátkých pozic v závislosti na předpokládaném vývoji tržních úrokových sazeb a kreditních spreadů.

ALL WEATHER RŮSTOVÝ FOND

Investičním cílem je zhodnocení podílového listu fondu, odpovídající flexibilní investiční strategii zaměřené na globální finanční trhy s investičním horizontem minimálně 5 let. Investiční strategii fondu lze charakterizovat jako velmi flexibilní. Fond investuje do různých druhů finančních aktiv na globálních trzích, zejména do akcií, dluhopisů, komodit i finančních derivátů, a to bez omezení regionem či zaměřením na určité odvětví.

DLUHOPISOVÝ FOND                    

Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů. 

FOND ZEMĚDĚLSKÝCH KOMODIT

Cílem investiční politiky je dosažení růstu hodnoty podílového listu, odpovídajícího investiční strategii zaměřené na komoditní trhy s převahou zemědělských komodit, na investičním horizontu minimálně 5 let.

Oznámení


2 LISTOPAD 2018

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. listopad 2018.

Vážení,

tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. aktualizovala v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech statut investičního fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Aktualizované znění nabývá účinnosti dnem 10. května 2018. Akcionářům bude aktualizované znění statutu zasláno na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz.

S pozdravem,

 

Jaroslav Krabec, předseda představenstva


12 ČERVEN 2018

Oznámení investorům WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitního podfondu

Dokument s oznámením pro investory WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitního podfondu najdete ZDE.


10 KVĚTEN 2018

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. květen 2018.

Vážení, 

tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. aktualizovala v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech statut investičního fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Aktualizované znění nabývá účinnosti dnem 10. května 2018. Akcionářům bude aktualizované znění statutu zasláno na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz.

S pozdravem, 

 

Jaroslav Krabec, předseda představenstva


2 BŘEZEN 2018

Aktualizace statutu fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. březen 2018.

Vážení, 

tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. aktualizovala v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech statut investičního fondu WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Aktualizované znění nabývá účinnosti dnem 2. března 2018. Akcionářům bude aktualizované znění statutu zasláno na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz.

S pozdravem, 

 

Jaroslav Krabec

Předseda představenstva


5 LEDEN 2018

Oznámení o výplatě dividendy podílníkům dividendové třídy All Weather dluhopisového fondu

Vážení,

tímto vás informujeme, že představenstvo společnosti rozhodlo o výplatě dividendy podílníkům dividendové třídy WOOD & Company All Weather dluhopisového fondu, a to ve výši 0,0045 Kč před zdaněním na jeden podílový list.

Nárok na dividendu mají osoby, které jsou podílníky dividendové třídy WOOD & Company All Weather dluhopisového fondu k rozhodnému dni pro uplatnění práva na dividendu. Rozhodným dnem je 5. leden 2018.


 Kontaktujte nás