Fondy WOOD & Company
Novinky

WOOD & Company investiční společnost, a.s., je od roku 2009 součástí finanční skupiny WOOD & Company. Společnost s původním názvem CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., působí na poli kolektivního investování již od roku 1993. Společnost obhospodařovává vlastní podílové fondy a věnuje se správě majetku zákazníků na základě smluvního vztahu. Historické vazby na Credit Suisse zůstaly zachovány v podobě strategického partnerství v oblasti nabízení fondů Credit Suisse v České republice.

Fondy WOOD & Company

ALL WEATHER DLUHOPISOVÝ FOND

Fond uplatňuje flexibilní investiční strategii zaměřenou na globální dluhopisové trhy s cílem profitovat z možných tržních neefektivit. Podle očekávaného vývoje na trzích Fond aktivně realokuje aktiva mezi konzervativními dluhopisy s investičním ratingem a rizikovějšími dluhovými nástroji se spekulativním ratingem či bez ratingu a aktivně vstupuje do dlouhých i krátkých pozic v závislosti na předpokládaném vývoji tržních úrokových sazeb a kreditních spreadů.

ALL WEATHER RŮSTOVÝ FOND

Investičním cílem je zhodnocení podílového listu fondu, odpovídající flexibilní investiční strategii zaměřené na globální finanční trhy s investičním horizontem minimálně 5 let. Investiční strategii fondu lze charakterizovat jako velmi flexibilní. Fond investuje do různých druhů finančních aktiv na globálních trzích, zejména do akcií, dluhopisů, komodit i finančních derivátů, a to bez omezení regionem či zaměřením na určité odvětví.

DLUHOPISOVÝ FOND

Fond investuje většinu svého majetku do kvalitních dluhopisů s ratingem investičního stupně (S&P, Moody's), a to převážně do českých státních dluhopisů. Investiční nástroje, které nemají rating investičního stupně, mohou tvořit maximálně 10% portfolia. Fond výslovně neinvestuje do akcií ani do investičních nástrojů, kopírujících výkonnost akciových indexů. 

OFFICE PODFOND

Podfond investuje do komerčních nemovitostí a především je zaměřen na kvalitní kancelářské budovy v Praze a Bratislavě. Cílem Podfondu je vytvořit, dlouhodobě optimalizovat a aktivně spravovat diverzifikované portfolio kancelářských budov v dobrých lokalitách, s kvalitní portfoliem nájemníků, stabilním cash-flow a konzervativní mírou zadlužení. Podfond cíluje dosahovat pro své investory dlouhodobý výnos 8-10 % p.a.

RETAIL PODFOND

Podfond investuje do komerčních realit v České republice a je primárně zaměřen na maloobchodní a administrativní centra. Od července 2016 má Podfond ve svém portfoliu 85% podíl ve společnosti C & R Developments s.r.o., která vlastní Obchodní a administrativní centrum HARFA na Praze 9. Podfond aktivně vyhledává nové investiční příležitosti do svého portfolia v oblasti maloobchodních center. 

Oznámení


6 PROSINEC 2022

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na konci roku 2022

Představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pro následující otevřené podílové fondy:

 • WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
 • WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
 • WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Parametry pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pro výše uvedené podílové fondy:

 1. datum a přesný čas rozhodnutí: 6.12.2022, 10:00 hod.,
 2. důvody pozastavení vydávání a odkupování podílových listů: provozní důvody, jimiž jsou zaměření zaměstnanců Společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku, a dále obvykle minimální zájem investorů o služby na přelomu kalendářního roku,
 3. pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání či odkoupení bylo požádáno před okamžikem dle bodu e) tohoto rozhodnutí,
 4. Společnost bez zbytečného odkladu po uplynutí doby dle bodu f) tohoto rozhodnutí zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti,
 5. okamžik, od kterého se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: od počátku dne 30.12.2022,
 6. doba, na kterou se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: do 17:00 hod. dne 4.1.2023.

Pokud během pozastavení vydávání a odkupování podílových listů nebude o vydávání a odkupování podílových listů požádáno, aktuální hodnotou se po tuto dobu rozumí hodnota, která bude stanovena ze závěrečných cen dne 29.12.2022 a vyhlášena dne 5.1.2023.


31 SRPEN 2022

Oznámení o zveřejnění sdělení klíčových informací dle nařízení PRIIPs

Vážení,

tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. zveřejnila v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 („nařízení PRIIPs“) sdělení klíčových informací následujících fondů:

 • WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s
 • WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s
 • WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s
 • ČCE (A) restituční podfond, ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Sdělení klíčových informací pro investory nabývá účinnosti dnem 31. srpna 2022. Podílníkům budou na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz zaslány prostředictvím e-mailu.

 

S pozdravem, 

Jaroslav Krabec
Předseda představenstva


13 ČERVENEC 2022

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s. červen 2022

Vážení,

tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. aktualizovala v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech statuty následujících fondů:

 • WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s
 • WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s
 • WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s
 • ČCE (A) restituční podfond, ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Aktualizované znění nabývá účinnosti dnem 30. června 2022. Podílníkům budou aktualizované statuty na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz zaslány prostředictvím e-mailu.

 

S pozdravem, 

Jaroslav Krabec
Předseda představenstva


16 ÚNOR 2022

Aktualizace statutů fondů WOOD & Company investiční společnost, a.s. únor 2022

Vážení,

tímto vás informujeme, že společnost WOOD & Company investiční společnost, a.s. aktualizovala v souladu se zákonem č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a s nařízením vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, statuty následujících fondů:

  • WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s
  • WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s

Podílníkům budou aktualizované statuty na vyžádání na e-mailové adrese fondy@wood.cz zaslány prostředictvím e-mailu.

S pozdravem, 

Jaroslav Krabec
Předseda představenstva


15 PROSINEC 2021

Oznámení o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů na konci roku 2021

Představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) rozhodlo o pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pro následující otevřené podílové fondy:

 • WOOD & Company All Weather dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
 • WOOD & Company All Weather růstový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.,
 • WOOD & Company Dluhopisový fond – otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční společnost, a.s.

Parametry pozastavení vydávání a odkupování podílových listů pro výše uvedené podílové fondy:

 1. datum a přesný čas rozhodnutí: 15.12.2021, 11:00 hod.,
 2. důvody pozastavení vydávání a odkupování podílových listů: provozní důvody, jimiž jsou zaměření zaměstnanců Společnosti na závěrkové operace spojené s ukončením roku, a dále obvykle minimální zájem investorů o služby na přelomu kalendářního roku,
 3. pozastavení vydávání a odkupování podílových listů se nevztahuje na podílové listy, o jejichž vydání či odkoupení bylo požádáno před okamžikem dle bodu e) tohoto rozhodnutí,
 4. Společnost bez zbytečného odkladu po uplynutí doby dle bodu f) tohoto rozhodnutí zajistí vydání a odkoupení všech podílových listů, o jejichž vydání nebo odkoupení bylo požádáno a u nichž nedošlo k vyplacení protiplnění za odkoupení nebo k vydání podílových listů, a to za částku, která se rovná jejich aktuální hodnotě určené ke dni podání žádosti,
 5. okamžik, od kterého se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: od počátku dne 30.12.2021,
 6. doba, na kterou se vydávání a odkupování podílových listů pozastavuje: do 17:00 hod. dne 5.1.2022.

Pokud během pozastavení vydávání a odkupování podílových listů nebude o vydávání a odkupování podílových listů požádáno, aktuální hodnotou se po tuto dobu rozumí hodnota, která bude stanovena ze závěrečných cen dne 29.12.2021 a vyhlášena dne 6.1.2022.


 Kontaktujte nás