Logistics podfond

Podfond investuje do komerčních nemovitostí a je především zaměřen na developerské projekty kvalitních logistických (a průmyslových) areálů v České republice, Polsku a na Slovensku. Cílem Podfondu je zahájit svoji činnost investicí do developerského projektu logistického areálu (o celkové velikosti 150 tis. m2) v Polsku. Záměrem Podfondu je dosahovat pro své Investory výnos přesahující 15 % p.a. Doporučený investiční horizont je střednědobý až dlouhodobý, a to minimálně 3 roky a více. 

Datum 13. listopadu, 2023
NAV celkem EUR Třída 0
NAV / CP EUR Třída 1,0000
Měna EUR Třída EUR
ISIN EUR Třída CZ0008051414
Sdělení klíčových informací (dle nařízení vlády č. 242/2013 Sb.) zde
STATUT zde
Veřejná výzva k úpisu investičních akcií zde