WOOD Akciový OPF

Investičním cílem je zhodnocení Podílových listů investiční strategií, zaměřenou na akcie společností s růstovým potenciálem na globálních finančních trzích. Investiční horizont Fondu je minimálně 5 let. Investiční strategie může využívat též investičních cenných papírů, které mají inverzní výkonnost ve vztahu k akciovým, indexům a umožňují tak ochranu majetku Fondu i při dočasně nepříznivém vývoji na finančních trzích. 

Datum 23. února, 2024
NAV celkem 317 414 871
NAV / CP 1,3406
Měna CZK
ISIN CZ0008474285
Měsíční zpráva zde
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) zde
STATUT zde
Odkup podílových listů 26. února, 2024
Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)

1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsícu 1 rok YTD Od vzniku Od vzniku (p.a.)
0,48% 3,71% 10,12% 15,99% 18,32% 5,43% 34,06% 3,03%