WOOD Akciový OPF

Investičním cílem je zhodnocení Podílových listů investiční strategií, zaměřenou na akcie společností s růstovým potenciálem na globálních finančních trzích. Investiční horizont Fondu je minimálně 5 let. Investiční strategie může využívat též investičních cenných papírů, které mají inverzní výkonnost ve vztahu k akciovým, indexům a umožňují tak ochranu majetku Fondu i při dočasně nepříznivém vývoji na finančních trzích. 

Datum 3. října, 2023
NAV celkem 293 491 345
NAV / CP 1,1664
Měna CZK
ISIN CZ0008474285
Měsíční zpráva zde
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) zde
STATUT zde
Odkup podílových listů 5. října, 2023
Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)

1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsícu 1 rok YTD Od vzniku Od vzniku (p.a.)
-2,05% 0,03% 2,1% 7,62% 18,82% 10,68% 15,84% 1,57%