LitFin Alpha podfond

Investičním cílem Podfondu je zhodnocení Investičních akcií Podfondu investiční strategií zaměřenou především na financování soudních sporů a arbitráží, odkupu a vymáhání pohledávek. Pozice podfondu bude na omezený počet litigačních kauz, v rámci kterých bude vetší množství jednotlivých soudních sporů a arbitráží vztahujících se poškozeným klientům. Minimální investiční horizont pro Investora je 5 let.

Datum 1. listopadu, 2023
NAV celkem EUR Třída 0
NAV / CP EUR Třída 1,0000
Měna EUR Třída EUR
ISIN EUR Třída CZ0008051141
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) zde
STATUT zde
Veřejná výzva k úpisu investičních akcií zde
Datum 1. listopadu, 2023
NAV celkem CZK Třída 0
NAV / CP CZK Třída 1,0000
Měna CZK Třída CZK
ISIN CZK Třída CZ0008051133

  

Datum 1. listopadu, 2023
NAV celkem EUR Třída 0
NAV / CP EUR Třída 1,0000
Měna EUR Třída EUR
ISIN EUR Třída CZ0008051158