LitFin Alpha podfond

Investičním cílem Podfondu je zhodnocení Investičních akcií Podfondu investiční strategií zaměřenou především na financování soudních sporů a arbitráží, odkupu a vymáhání pohledávek. Pozice podfondu bude na omezený počet litigačních kauz, v rámci kterých bude vetší množství jednotlivých soudních sporů a arbitráží vztahujících se poškozeným klientům. Minimální investiční horizont pro Investora je 5 let.

Datum 1. listopadu, 2023
NAV celkem EUR Třída 0
NAV / CP EUR Třída 1,0000
Měna EUR Třída EUR
ISIN EUR Třída CZ0008051141
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) zde
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) NL zde
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) GER zde
STATUT zde
Veřejná výzva k úpisu investičních akcií zde
Datum 1. listopadu, 2023
NAV celkem CZK Třída 0
NAV / CP CZK Třída 1,0000
Měna CZK Třída CZK
ISIN CZK Třída CZ0008051133

  

Datum 1. listopadu, 2023
NAV celkem EUR Třída 0
NAV / CP EUR Třída 1,0000
Měna EUR Třída EUR
ISIN EUR Třída CZ0008051158