FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.12.2021 181 748 306 1,3271
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 21.01.2022 267 639 716 1,1592
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 21.01.2022 307 368 357 1,2094
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída CZK CZ0008045523 30.06.2021 345 242 870 26,6887
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída EUR CZ0008044914 30.06.2021 43 150 959 1,0244
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 21.01.2022 178 574 056 1,3407
WOOD & Co. Office podfond CZK třída CZK CZ0008045200 30.09.2021 174 066 625 43,0287
WOOD & Co. Office podfond EUR třída EUR CZ0008042769 30.09.2021 134 547 247 1,6250
WOOD & Co. Retail podfond CZK třída CZK CZ0008045192 30.09.2021 23 896 054 55,5925
WOOD & Co. Retail podfond EUR třída EUR CZ0008042124 30.09.2021 73 981 187 2,1014
Měsíční hodnoty - 12/2021
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 5 581 233 6 496 519 579 228 674 092
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 269 638 325 219 369 462 444 774