FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

  • ČCE (A) Restituční podfond - veřejná výzva k úpisu investičních akcií zde , základní informace zde .

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu Základní informace Veřejná výzva k úpisu investičních akcií
WOOD & Company Realitní podfond I. zde zde
WOOD & Company Realitní podfond Šestka zde zde
WOOD & Company podfond Classic Cars zde zde
WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond zde zde

 

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / PL(IA)*
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 19.3.2018 87 251 614 1,3498
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 19.3.2018 40 307 060 0,5650
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV CZK CZ0008474004 19.3.2018 540 502 1,1066
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP CZK CZ0008474012 19.3.2018 231 626 919 1,1110
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 19.3.2018 245 268 607 0,9566
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2017 50 809 933 1,4877
WOOD & Co. Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 31.12.2017 10 225 662 1,1754
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 23.2.2018 113 237 747 1,1073
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL (IA)
Měsíční hodnoty - 2/2018
Název fondu  Měna  ISIN Vydané PL(IA)* Hodnota v měně fondu Odkoupené PL(IA)* Hodnota v měně fondu
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 1 944 091 2 607 415 0 0
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV CZK CZ0008474004 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP CZK CZ0008474012 437 070 485 936 1 002 883 1 114 920
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 1 269 459 1 218 981 603 547 586 865
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. Realitní podfond Šestka EUR CZ0008042256 0 0 0 0
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 2 701 485 3 000 000 0 0
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)