FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

  • ČCE (A) Restituční podfond - veřejná výzva k úpisu investičních akcií zde , základní informace zde .

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu Základní informace Veřejná výzva k úpisu investičních akcií Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) 
WOOD & Company Realitní podfond I. zde zde  zde
WOOD & Company podfond Classic Cars zde zde  zde
WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond zde zde  zde

 

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / PL(IA)*
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.3.2018 128 761 231 1,1022
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 14.8.2018 107 100 336 1,3457
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 14.8.2018 35 486 900 0,4974
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV CZK CZ0008474004 14.8.2018 534 873 1,0951
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP CZK CZ0008474012 14.8.2018 218 117 774 1,0995
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 14.8.2018 272 421 360 0,9598
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2017 51 068 082 1,4952
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 15.5.2018 6 479 025 1,1072
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 31.12.2017 660 348 1,0318
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL (IA)
Měsíční hodnoty - 7/2018
Název fondu  Měna  ISIN Vydané PL(IA)* Hodnota v měně fondu Odkoupené PL(IA)* Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 1 632 653 1 800 000 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 0 0 0 0
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV CZK CZ0008474004 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP CZK CZ0008474012 676 030 746 324 904 812 999 146
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 10 817 269 10 364 615 531 505 510 979
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 0 0 0 0
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 0 0 0 0
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)