FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.01.2020 163 157 180 1,2095
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 21.02.2020 169 417 056 1,3954
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 21.02.2020 189 742 909 1,1571
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 21.02.2020 227 755 808 1,0184
WOOD & Co. Retail podfond EUR CZ0008042124 31.12.2019 77 140 825 1,9104
WOOD & Co. Office podfond EUR CZ0008042769 31.12.2019 110 378 776 1,3797
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 31.12.2019 1 285 722 0,9598
Měsíční hodnoty - 1/2020
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 0 0 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 4 503 500 6 273 826 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 2 253 989 2 596 460 414 141 477 108
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 203 460 206 618 730 714 739 469
WOOD & Co. Retail podfond EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. Office podfond EUR CZ0008042769 0 0 0 0
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 0 0 1 339 510 1 285 662