FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.12.2022 186 934 032 1,3075
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 03.02.2023 163 670 196 1,1626
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 03.02.2023 297 066 927 1,1350
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída CZK CZ0008045523 31.07.2022 372 995 008 28,4090
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída EUR CZ0008044914 31.07.2022 63 655 822 1,0690
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 03.02.2023 169 039 105 1,3363
WOOD & Co. Office podfond CZK třída CZK CZ0008045200 31.12.2022 738 018 018 50,5504
WOOD & Co. Office podfond EUR třída EUR CZ0008042769 31.12.2022 177 667 264 1,8404
WOOD & Co. Retail podfond CZK třída CZK CZ0008045192 31.12.2022 90 038 727 68,5335
WOOD & Co. Retail podfond EUR třída EUR CZ0008042124 31.12.2022 88 653 472 2,5199
Měsíční hodnoty - 1/2023
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 138 673 160 551 291 719 337 014
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 90 403 99 856 223 756 245 614