FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
WOOD & Co. Retail podfond CZK třída CZK CZ0008045192 30.06.2020 0 50,8862
WOOD & Co. Office podfond CZK třída CZK CZ0008045200 30.06.2020 0 38,3960
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 30.06.2020 150 890 492 1,1708
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 18.09.2020 212 009 467 1,4180
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 18.09.2020 205 568 294 1,1621
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 18.09.2020 256 584 209 0,9122
WOOD & Co. Retail podfond EUR třída EUR CZ0008042124 30.06.2020 76 214 631 1,9030
WOOD & Co. Office podfond EUR třída EUR CZ0008042769 30.06.2020 123 590 591 1,4359
Měsíční hodnoty - 8/2020
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 0 0 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 4 943 091 7 002 232 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 395 987 458 132 2 421 303 2 801 743
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 11 125 858 10 324 315 3 734 959 3 394 911
WOOD & Co. Retail podfond EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. Office podfond EUR CZ0008042769 0 0 0 0