FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 30.06.2019 140 340 382 1,1642
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 17.07.2019 140 422 907 1,3783
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 17.07.2019 32 966 769 0,4621
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 17.07.2019 212 880 839 1,1344
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 17.07.2019 245 609 533 0,9513
WOOD & Co. Retail podfond EUR CZ0008042124 31.03.2019 61 220 849 1,7925
WOOD & Co. Office podfond EUR CZ0008042769 31.03.2019 93 920 512 1,3089
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 31.12.2018 1 348 378 1,0066
Měsíční hodnoty - 6/2019
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 0 0 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 3 258 647 4 471 515 0 0
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 776 296 875 701 203 096 229 208
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 214 408 197 971 171 317 159 749
WOOD & Co. Retail podfond EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. Office podfond EUR CZ0008042769 0 0 0 0
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 0 0 0 0