FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu Základní informace Veřejná výzva k úpisu investičních akcií Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) 
ČCE (A) Restituční podfond  zde  zde  zde

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu Základní informace Veřejná výzva k úpisu investičních akcií Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) 
WOOD & Company Realitní podfond I. zde zde  zde
WOOD & Company podfond Classic Cars zde zde  zde
WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond zde zde  zde

 

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / PL(IA)*
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 02.05.2019 136 985 225 1,1564
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 24.05.2019 128 480 145 1,3681
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 24.05.2019 32 212 433 0,4515
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 24.05.2019 209 305 831 1,1212
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 24.05.2019 239 202 914 0,9177
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2018 59 983 685 1,7563
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 31.12.2018 90 208 359 1,2575
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 31.12.2018 1 348 378 1,0066
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)
Měsíční hodnoty - 4/2019
Název fondu  Měna  ISIN Vydané PL(IA)* Hodnota v měně fondu Odkoupené PL(IA)* Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 0 0 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 2 571 550 3 503 994 0 0
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 1 013 789 1 137 466 3 689 809 4 139 132
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 234 517 226 705 1 715 705 1 662 755
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 0 0 0 0
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 0 0 0 0
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)