FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 30.09.2019 143 210 635 1,1830
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 24.01.2020 156 687 527 1,3915
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 24.01.2020 187 282 233 1,1533
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 24.01.2020 229 029 020 1,0190
WOOD & Co. Retail podfond EUR CZ0008042124 30.09.2019 76 670 276 1,8988
WOOD & Co. Office podfond EUR CZ0008042769 30.09.2019 101 231 927 1,3700
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 31.12.2019 156 501 681 0,9598
Měsíční hodnoty - 12/2019
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 0 0 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 5 497 922 7 640 462 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 955 882 1 097 340 951 182 1 091 958
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 184 873 184 918 719 095 716 442
WOOD & Co. Retail podfond EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. Office podfond EUR CZ0008042769 0 0 0 0
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 290 000 290 000 290 000 290 000