FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.03.2023 218 326 960 1,3375
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 07.06.2023 161 676 647 1,1853
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 07.06.2023 297 329 774 1,1427
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída CZK CZ0008045523 31.12.2022 382 057 515 29,0993
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída EUR CZ0008044914 31.12.2022 67 395 401 1,0760
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 07.06.2023 171 146 179 1,3655
WOOD & Co. Office podfond CZK třída CZK CZ0008045200 31.03.2023 782 629 525 52,5525
WOOD & Co. Office podfond EUR třída EUR CZ0008042769 31.03.2023 179 099 916 1,9050
WOOD & Co. Realitní fond CZK třída CZK CZ0008477551 03.03.2023 100 1,0000
WOOD & Co. Realitní fond EUR třída EUR CZ0008477569 03.03.2023 100 1,0000
WOOD & Co. Retail podfond CZK třída CZK CZ0008045192 31.03.2023 101 430 556 70,9046
WOOD & Co. Retail podfond EUR třída EUR CZ0008042124 31.03.2023 90 976 771 2,6029
Měsíční hodnoty - 5/2023
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 264 004 311 490 981 974 1 158 560
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 98 900 111 781 750 355 850 579