FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.01.2021 166 103 718 1,2478
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 05.03.2021 213 596 095 1,1696
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 05.03.2021 285 315 790 1,0760
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída CZK CZ0008045523 26.01.2021 0 26,0800
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída EUR CZ0008044914 26.01.2021 0 1,0000
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 05.03.2021 215 381 393 1,3994
WOOD & Co. Office podfond CZK třída CZK CZ0008045200 29.01.2021 69 442 091 39,9429
WOOD & Co. Office podfond EUR třída EUR CZ0008042769 29.01.2021 117 356 938 1,5082
WOOD & Co. Retail podfond CZK třída CZK CZ0008045192 31.12.2020 20 796 131 52,9119
WOOD & Co. Retail podfond EUR třída EUR CZ0008042124 31.12.2020 72 834 234 1,9961
Měsíční hodnoty - 2/2021
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 2 117 417 2 480 120 1 630 562 1 909 274
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 137 652 147 222 2 179 358 2 352 111