FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

  • ČCE (A) Restituční podfond - veřejná výzva k úpisu investičních akcií zde , základní informace zde .

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu Základní informace Veřejná výzva k úpisu investičních akcií
WOOD & Company Realitní podfond I. zde zde
WOOD & Company podfond Classic Cars zde zde
WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond zde zde

 

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / PL(IA)*
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.3.2018 128 761 231 1,1022
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 22.6.2018 106 999 698 1,3469
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 22.6.2018 37 651 957 0,5278
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV CZK CZ0008474004 22.6.2018 536 079 1,0975
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP CZK CZ0008474012 22.6.2018 218 458 394 1,1019
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 22.6.2018 257 463 834 0,9466
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2017 51 068 082 1,4952
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 15.5.2018 6 479 025 1,1072
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 31.12.2017 660 348 1,0318
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL (IA)
Měsíční hodnoty - 5/2018
Název fondu  Měna  ISIN Vydané PL(IA)* Hodnota v měně fondu Odkoupené PL(IA)* Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 0 0 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 0 0 0 0
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV CZK CZ0008474004 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP CZK CZ0008474012 484 740 536 976 3 667 668 4 056 488
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 6 922 237 6 610 178 601 123 583 847
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 58 291 667 64 504 058 961 074 1 027 625
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 350 000 350 000 350 000 350 000
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)