FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.03.2021 172 669 683 1,2741
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 14.05.2021 222 545 642 1,1698
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 14.05.2021 294 506 712 1,1126
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída CZK CZ0008045523 26.01.2021 0 26,0800
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída EUR CZ0008044914 26.01.2021 0 1,0000
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 14.05.2021 245 958 865 1,3942
WOOD & Co. Office podfond CZK třída CZK CZ0008045200 31.03.2021 85 816 290 40,5929
WOOD & Co. Office podfond EUR třída EUR CZ0008042769 31.03.2021 133 281 363 1,5303
WOOD & Co. Retail podfond CZK třída CZK CZ0008045192 31.03.2021 20 645 668 52,5291
WOOD & Co. Retail podfond EUR třída EUR CZ0008042124 31.03.2021 72 105 137 1,9853
Měsíční hodnoty - 4/2021
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 3 360 169 3 925 995 295 189 344 921
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 127 094 140 705 39 196 43 457