FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

  • ČCE (A) Restituční podfond - veřejná výzva k úpisu investičních akcií zde , základní informace zde .

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu Základní informace Veřejná výzva k úpisu investičních akcií
WOOD & Company Realitní podfond I. zde zde
WOOD & Company podfond Classic Cars zde zde
WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond zde zde

 

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / PL(IA)*
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.3.2018 128 772 856 1,1023
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 25.5.2018 91 537 360 1,3492
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 25.5.2018 40 369 816 0,5659
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV CZK CZ0008474004 25.5.2018 538 158 1,1018
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP CZK CZ0008474012 25.5.2018 220 736 019 1,1062
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 25.5.2018 263 669 508 0,9700
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2017 51 068 082 1,4952
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 15.5.2018 6 479 025 1,1072
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL (IA)
Měsíční hodnoty - 4/2018
Název fondu  Měna  ISIN Vydané PL(IA)* Hodnota v měně fondu Odkoupené PL(IA)* Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 0 0 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 2 260 878 3 054 446 0 0
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV CZK CZ0008474004 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP CZK CZ0008474012 665 062 738 975 7 692 252 8 544 877
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 10 796 740 10 303 270 1 629 518 1 554 623
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 0 0 0 0
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)