FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.03.2022 188 316 122 1,3172
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 28.06.2022 161 173 695 1,1142
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 28.06.2022 260 613 182 1,0322
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída CZK CZ0008045523 31.12.2021 355 647 907 27,4930
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída EUR CZ0008044914 31.12.2021 44 494 071 1,0563
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 28.06.2022 163 597 894 1,2698
WOOD & Co. Office podfond CZK třída CZK CZ0008045200 31.03.2022 591 533 186 45,0473
WOOD & Co. Office podfond EUR třída EUR CZ0008042769 31.03.2022 151 830 370 1,6885
WOOD & Co. Retail podfond CZK třída CZK CZ0008045192 31.03.2022 58 120 289 59,0893
WOOD & Co. Retail podfond EUR třída EUR CZ0008042124 31.03.2022 80 373 553 2,2286
Měsíční hodnoty - 5/2022
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 110 563 124 041 835 999 938 019
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 117 787 126 974 936 924 1 007 705