FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 30.06.2023 222 263 742 1,3616
ČCE (B) Restituční podfond CZK CZ0008041589 30.06.2023 217 657 167 1,2764
FestLen CZK CZ0008050507 30.06.2023 125 371 787 1,0836
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 03.10.2023 184 339 984 1,2051
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 03.10.2023 293 491 345 1,1664
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída CZK CZ0008045523 30.06.2023 395 899 400 30,1535
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída EUR CZ0008044914 30.06.2023 68 798 364 1,0984
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 03.10.2023 186 196 430 1,3801
WOOD & Co. Office podfond CZK třída CZK CZ0008045200 30.06.2023 813 861 671 52,9733
WOOD & Co. Office podfond EUR třída EUR CZ0008042769 30.06.2023 182 054 651 1,9057
WOOD & Co. Realitní fond CZK třída CZK CZ0008477551 31.08.2023 135 310 632 1,0277
WOOD & Co. Realitní fond EUR třída EUR CZ0008477569 31.08.2023 1 035 477 1,0136
WOOD & Co. Retail podfond CZK třída CZK CZ0008045192 30.06.2023 126 207 156 73,0688
WOOD & Co. Retail podfond EUR třída EUR CZ0008042124 30.06.2023 93 086 170 2,6608
Měsíční hodnoty - 9/2023
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 8 359 110 10 076 027 35 988 43 393
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 82 540 97 230 189 553 223 492