FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.01.2020 150 876 138 1,2095
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 31.03.2020 231 654 333 1,3775
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 31.03.2020 181 612 917 1,1290
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 31.03.2020 185 693 526 0,7989
WOOD & Co. Retail podfond EUR CZ0008042124 31.12.2019 77 140 825 1,9104
WOOD & Co. Office podfond EUR CZ0008042769 31.12.2019 110 378 776 1,3797
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 31.12.2019 1 285 722 0,9598
Měsíční hodnoty - 3/2020
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 0 0 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 46 752 898 64 726 551 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 776 039 877 764 3 663 639 4 213 170
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 10 130 585 8 593 853 153 564 133 903
WOOD & Co. Retail podfond EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. Office podfond EUR CZ0008042769 0 0 0 0
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 0 0 0 0