FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 30.06.2022 182 494 338 1,2765
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 30.09.2022 160 265 395 1,1250
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 30.09.2022 245 023 314 0,9690
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída CZK CZ0008045523 31.07.2022 372 995 008 28,4090
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída EUR CZ0008044914 31.07.2022 63 655 822 1,0690
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 30.09.2022 163 401 531 1,2918
WOOD & Co. Office podfond CZK třída CZK CZ0008045200 30.06.2022 672 549 201 46,5003
WOOD & Co. Office podfond EUR třída EUR CZ0008042769 30.06.2022 160 531 336 1,7272
WOOD & Co. Retail podfond CZK třída CZK CZ0008045192 30.06.2022 71 969 474 62,4282
WOOD & Co. Retail podfond EUR třída EUR CZ0008042124 30.06.2022 83 727 643 2,3347
Měsíční hodnoty - 9/2022
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 130 076 147 108 736 390 833 912
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 147 842 152 615 122 644 125 182