FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 30.09.2023 225 128 067 1,3792
ČCE (B) Restituční podfond CZK CZ0008041589 30.09.2023 220 538 479 1,2933
FestLen CZK CZ0008050507 30.09.2023 133 649 716 1,1551
LitFin Alpha podfond A CZK třída CZK CZ0008051133 01.11.2023 0 1,0000
LitFin Alpha podfond A EUR třída EUR CZ0008051141 01.11.2023 0 1,0000
LitFin Alpha podfond B EUR třída EUR CZ0008051158 01.11.2023 0 1,0000
WOOD & Co. Akciový OPF CZK CZ0008474285 06.12.2023 297 633 547 1,2318
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída CZK CZ0008045523 30.06.2023 395 899 400 30,1535
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída EUR CZ0008044914 30.06.2023 68 798 364 1,0984
WOOD & Co. Korporátní dluhopisy OPF CZK CZ0008474012 06.12.2023 197 343 668 1,2284
WOOD & Co. Logistics podfond EUR CZ0008051414 13.11.2023 0 1,0000
WOOD & Co. Office podfond CZK třída CZK CZ0008045200 30.09.2023 920 387 636 54,2622
WOOD & Co. Office podfond EUR třída EUR CZ0008042769 30.09.2023 188 398 566 1,9292
WOOD & Co. Realitní fond CZK třída CZK CZ0008477551 31.10.2023 173 480 904 1,0418
WOOD & Co. Realitní fond EUR třída EUR CZ0008477569 31.10.2023 1 082 035 1,0072
WOOD & Co. Retail podfond CZK třída CZK CZ0008045192 30.09.2023 203 232 613 74,6161
WOOD & Co. Retail podfond EUR třída EUR CZ0008042124 30.09.2023 95 561 195 2,6886
WOOD & Co. Státní dluhopisy OPF CZK CZ0008472826 06.12.2023 241 502 900 1,4113
Měsíční hodnoty - 11/2023
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
WOOD & Co. Korporátní dluhopisy OPF CZK CZ0008474012 8 240 676 10 083 777 193 307 234 734
WOOD & Co. Akciový OPF CZK CZ0008474285 80 968 97 268 1 665 038 2 018 424