FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.03.2020 144 106 766 1,1182
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 03.07.2020 204 736 179 1,4162
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 03.07.2020 187 717 532 1,1509
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 03.07.2020 237 874 864 0,9002
WOOD & Co. Retail podfond EUR CZ0008042124 31.03.2020 87 497 111 1,9105
WOOD & Co. Office podfond EUR CZ0008042769 31.03.2020 122 019 924 1,4177
Měsíční hodnoty - 6/2020
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 0 0 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 3 419 129 3 908 990 3 447 177 3 950 464
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 18 261 703 16 208 951 299 334 267 015
WOOD & Co. Retail podfond EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. Office podfond EUR CZ0008042769 0 0 0 0