FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / CP
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 30.06.2021 176 440 585 1,3020
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 30.07.2021 234 406 980 1,1729
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 30.07.2021 301 163 966 1,1442
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond CZK třída CZK CZ0008045523 26.01.2021 0 26,0800
WOOD & Co. AUP Bratislava podfond EUR třída EUR CZ0008044914 26.01.2021 0 1,0000
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 30.07.2021 204 290 126 1,3966
WOOD & Co. Office podfond CZK třída CZK CZ0008045200 30.06.2021 88 514 127 42,1214
WOOD & Co. Office podfond EUR třída EUR CZ0008042769 30.06.2021 129 537 096 1,5910
WOOD & Co. Retail podfond CZK třída CZK CZ0008045192 30.06.2021 21 354 294 54,3321
WOOD & Co. Retail podfond EUR třída EUR CZ0008042124 30.06.2021 74 416 782 2,0566
Měsíční hodnoty - 6/2021
Název fondu  Měna  ISIN Vydané CP Hodnota v měně fondu Odkoupené CP Hodnota v měně fondu
WOOD & Co. All Weather dluhopisový CZK CZ0008474012 3 889 859 4 555 912 254 360 297 938
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 117 233 134 262 1 822 999 2 084 833