FONDY WOOD & Company investiční společnosti

Fondy určené RETAILOVÝM INVESTORŮM

Fondy určené KVALIFIKOVANÝM INVESTORŮM

ČCE (A), investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu Základní informace Veřejná výzva k úpisu investičních akcií Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) 
ČCE (A) Restituční podfond  zde  zde  zde

WOOD & Company, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

Název fondu Základní informace Veřejná výzva k úpisu investičních akcií Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) 
WOOD & Company Realitní podfond I. zde zde  zde
WOOD & Company podfond Classic Cars zde zde  zde
WOOD & Company Czechoslovak High-Yield Realitní podfond zde zde  zde

 

Název fondu  Měna  ISIN Datum NAV celkem NAV / PL(IA)*
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 31.3.2018 128 761 231 1,1022
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 12.10.2018 111 994 303 1,3446
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 12.10.2018 35 617 843 0,4993
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV CZK CZ0008474004 12.10.2018 536 295 1,0980
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP CZK CZ0008474012 12.10.2018 215 790 527 1,1024
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 12.10.2018 246 137 465 0,9080
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 31.12.2017 51 068 082 1,4952
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 15.5.2018 6 479 025 1,1072
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 30.6.2018 640 429 1,0007
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL (IA)
Měsíční hodnoty - 9/2018
Název fondu  Měna  ISIN Vydané PL(IA)* Hodnota v měně fondu Odkoupené PL(IA)* Hodnota v měně fondu
ČCE (A) Restituční podfond CZK CZ0008041597 0 0 0 0
WOOD & Co. Dluhopisový fond CZK CZ0008472826 971 837 1 305 177 0 0
WOOD & Co. Fond zemědělských komodit CZK CZ0008473758 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída DIV CZK CZ0008474004 0 0 0 0
WOOD & Co. All Weather dluhopisový Třída KAP CZK CZ0008474012 567 638 624 952 2 472 803 2 721 247
WOOD & Co. All Weather růstový fond CZK CZ0008474285 371 136 351 862 12 743 602 12 006 657
WOOD & Co. Realitní podfond I EUR CZ0008042124 0 0 0 0
WOOD & Co. CS High-Yield podfond EUR CZ0008042769 0 0 0 0
WOOD & Co. podfond Classic Cars EUR CZ0008042686 0 0 0 0
* - Podílové listy (Investiční akcie) -PL(IA)