FONDY CREDIT SUISSE

Tato stránka je věnována informacím o zahraničních podílových fondech Credit Suisse.

V roce 2009 se WOOD & Company stala strategickým partnerem Credit Suisse a na základě tohoto partnerství poskytuje na svých stránkách informace o aktuální produktové řadě Credit Suisse licencované pro prodej v České republice.

Nákup fondů je zprostředkován distribučními partnery. Seznam distribučních partnerů je k dispozici na požádání.

Vzhledem k tomu, že se Credit Suisse rozhodla odprodat část svých podílových fondů společnosti Aberdeen Asset Management, a vzhledem k tomu, že společnost Aberdeen se rozhodla nepokračovat v aktivním působení na českém trhu, neposkytuje WOOD & Company na svých stránkách informace o fondech, které jsou součástí této dohody. Informace o těchto fondech jsou poskytovány přímo společností Credit Suisse, popřípadě společností Aberdeen Asset Management. Seznam těchto fondů je uveden zde

Široká paleta fondů Credit Suisse zahrnuje fondy:

 Informace o kontaktní bance (Pdf 68kB)