Fond zemědělských komodit

Cílem investiční politiky je dosažení růstu hodnoty podílového listu, odpovídajícího investiční strategii zaměřené na komoditní trhy s převahou zemědělských komodit, na investičním horizontu minimálně 5 let.

Datum 25. května, 2018
NAV celkem 40 369 816
NAV / PL(IA)* 0,5659
Měna CZK
ISIN CZ0008473758
Měsíční zpráva zde
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) zde
STATUT zde
Odkup podílových listů 28. května, 2018
Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)

1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsícu 1 rok YTD Od vzniku Od vzniku (p.a.)
2,69% 1,63% 0,57% -0,09% -4,78% 2,13% -43,41% -9,63%