Classic Cars

Podfond investuje zejména do vybraných unikátních, sběratelsky cenných a vzácných automobilů, které mají růstový kapitálový potenciál díky jejich raritnosti či výjimečnosti.

Datum 31. prosince, 2019
NAV celkem 1 285 722
NAV / CP 0,9598
Měna EUR
ISIN CZ0008042686
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) zde
STATUT zde
Základní informace zde
Veřejná výzva k úpisu investičních akcií zde