AUP Bratislava podfond

Investiční podfond zaměřený na investici do jednoho aktiva - nejprestižnějšího obchodního centra v Bratislavě. Strategií fondu je rozdělit veškeré volné peněžní toky prostřednictvím dividend s cíleným dividendovým výnosem cca. 6 % a celkovou cílenou návratností investice 8 % + p.a. po odečtení poplatků. Externí míra zadlužení je plánována na konzervativní úrovni přibližně 50 %.

Datum 30. června, 2023
NAV celkem 68 798 364
NAV / CP 1,0984
Měna EUR
ISIN CZ0008044914
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) zde
STATUT zde
Veřejná výzva k úpisu investičních akcií zde