All Weather růstový fond

Investičním cílem je zhodnocení podílového listu fondu, odpovídající flexibilní investiční strategii zaměřené na globální finanční trhy s investičním horizontem minimálně 5 let. Investiční strategii fondu lze charakterizovat jako velmi flexibilní. Fond investuje do různých druhů finančních aktiv na globálních trzích, zejména do akcií, dluhopisů, komodit i finančních derivátů, a to bez omezení regionem či zaměřením na určité odvětví.

Datum 30. září, 2022
NAV celkem 245 023 314
NAV / CP 0,9690
Měna CZK
ISIN CZ0008474285
Měsíční zpráva zde
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) zde
STATUT zde
Odkup podílových listů 4. října, 2022
Informační leták Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)
aktuální_all-weather-růstový-opf_únor-2018pdf

1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsícu 1 rok YTD Od vzniku Od vzniku (p.a.)
-3,79% -6,92% -5,52% -15,83% -16,87% -19,93% -3,1% -0,37%