All Weather růstový fond

Investičním cílem je zhodnocení podílového listu fondu, odpovídající flexibilní investiční strategii zaměřené na globální finanční trhy s investičním horizontem minimálně 5 let. Investiční strategii fondu lze charakterizovat jako velmi flexibilní. Fond investuje do různých druhů finančních aktiv na globálních trzích, zejména do akcií, dluhopisů, komodit i finančních derivátů, a to bez omezení regionem či zaměřením na určité odvětví.

Datum 7. června, 2023
NAV celkem 297 329 774
NAV / CP 1,1427
Měna CZK
ISIN CZ0008474285
Měsíční zpráva zde
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) zde
STATUT zde
Odkup podílových listů 9. června, 2023
Informační leták Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)
aktuální_all-weather-růstový-opf_únor-2018pdf

1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsícu 1 rok YTD Od vzniku Od vzniku (p.a.)
1,75% 2,52% -0,14% 7,35% 2,62% 9,18% 14,27% 1,48%