All Weather dluhopisový fond

Fond uplatňuje flexibilní investiční strategii zaměřenou na globální dluhopisové trhy s cílem profitovat z možných tržních neefektivit. Podle očekávaného vývoje na trzích Fond aktivně realokuje aktiva mezi konzervativními dluhopisy s investičním ratingem a rizikovějšími dluhovými nástroji se spekulativním ratingem či bez ratingu a aktivně vstupuje do dlouhých i krátkých pozic v závislosti na předpokládaném vývoji tržních úrokových sazeb a kreditních spreadů.

Datum 7. června, 2023
NAV celkem 161 676 647
NAV / CP 1,1853
Měna CZK
ISIN CZ0008474012
Měsíční zpráva zde
Sdělení klíčových informací (dle metodiky PRIIPs) zde
STATUT zde
Odkup podílových listů 9. června, 2023
Informační leták Vývoj hodnoty podílového listu Fondu (CZK)
aktuální_all-weather-dluhopisový-opf_únor-2019pdf

1 týden 1 měsíc 3 měsíce 6 měsícu 1 rok YTD Od vzniku Od vzniku (p.a.)
0,18% 0,65% 1,79% 3,01% 5,8% 3,1% 18,53% 1,75%